انتظار ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی

انتظار: ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی خودروسازان خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی تقسیم پایتخت کشور عزیزمان ایران به 3 زون در طرح ترافیک97/ اخذ عوارض ماشین براس

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، ری و تجریش جزییات طرح ترافیک تازه جهت سال 97 را تشریح کرد. 

تقسیم پایتخت کشور عزیزمان ایران به 3 زون در طرح ترافیک97/ اخذ عوارض ماشین براس

جزییات طرح ترافیک تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام شد: تقسیم پایتخت کشور عزیزمان ایران به 3 زون در طرح ترافیک97/ اخذ عوارض ماشین براساس پیمایش

عبارات مهم : تهران

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، ری و تجریش جزییات طرح ترافیک تازه جهت سال 97 را تشریح کرد.

افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا، جزییات طرح از بین بردن “آرم طرح ترافیک و زوج و فرد” در شهرداری از سال آینده گفت: این طرح در مراحل نهایی بررسی واقع شده است است و طرح تازه بر پایه طرح LEZ خواهد بود.

تقسیم پایتخت کشور عزیزمان ایران به 3 زون در طرح ترافیک97/ اخذ عوارض ماشین براس

وی با بیان اینکه زون های ترافیکی تعریف شده است هست، تصریح کرد: به عنوان مثال زون A تقریبا همان محدوده طرح ترافیک می شود و زون B محدوده زوج و فرد و یک زون هم جهت کل شهر در نظر گرفته شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه تفاوتی در این طرح تازه میان مردم در نظر گرفته نشده است و دیگر خرید طرح علت ورود به محدوده طرح ترافیک نیست، گفت: عوارض خودروها براساس میزان تردد و بهره مندی افراد متغیر است و هرکسی که می خواهد وارد محدوده و زون ها شود، از محل کارتی که قرار است در اختیار استفاده کنندگان آرم های طرح ترافیک قرار گیرد و باید شارژ کنند، عوارض کسر می شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، ری و تجریش جزییات طرح ترافیک تازه جهت سال 97 را تشریح کرد. 

حبیب زاده با بیان اینکه فرمول ورود به محدوده های طرح متفاوت هست، اظهارکرد: اگر افراد وارد زون A یا B شوند، عوارض متغیر است و همچنین ورود به محدوده در پیک ساعت تردد و یا غیر پیک هم متفاوت محاسبه می شود و یا اینکه ماشین چه روزی و چه ساعتی وارد محدوده شده است یا از آن خارج شود نیز براساس فرمولی متغیر محاسبه می شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: براساس این طرح دیگر فروش طرح روزانه و سالیانه طرح ترافیک معنایی ندارد.

واژه های کلیدی: تهران | ترافیک | ترافیک | طرح ترافیک | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs