انتظار ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی

انتظار: ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی خودروسازان خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آتش بازی ژن های انسان در فضا!

محققان متوجه شده است اند عملکرد ژن های انسان در فضا مانند آتش بازی است و در این محیط هزاران ژن روشن و خاموش می شوند. 

آتش بازی ژن های انسان در فضا!

آتش بازی ژن های انسان در فضا!

عبارات مهم : زندگی

محققان متوجه شده است اند عملکرد ژن های انسان در فضا مانند آتش بازی است و در این محیط هزاران ژن روشن و خاموش می شوند.

به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، اکنون بیش از یک سال از بازگشت اسکات کلی فضانورد بازنشسته به زمین می گذرد. او ۳۴۰ روز در ایستگاه بین المللی فضایی زندگی کرد.

آتش بازی ژن های انسان در فضا!

بعد از گذشته ماه ها محققان تلاشهای خود را جهت درک تاثیر سفرفضایی در بدن او در مقایسه با بدن برادر دو قلویش زیاد کردند. مارک کلی برادر او در مدت وقت این سفر در زمین زندگی می کرد.

نتیجه های اولیه نشان داد بدن انسان نسبت به محیط فضایی تصویر العمل نشان می دهد. به عبارت دیگر عملکرد ژن های فرد مانند آتش بازی است و هزاران ژن خاموش و روشن می شوند.

محققان متوجه شده است اند عملکرد ژن های انسان در فضا مانند آتش بازی است و در این محیط هزاران ژن روشن و خاموش می شوند. 

محققان مشغول بررسی نمونه هایی بودند که سال گذشته از دو برابر دریافت کردند. این اطلاعات نشان داد سفر فضایی به زیاد کردن متیلاسیون یا فرایند خاموش و روشن شدن ژن ها منجر می شود.

نتایج نهایی این تحقیق در ۲۰۱۸ منتشر می شود.

واژه های کلیدی: زندگی | محققان | سفرفضایی | بدن انسان | انسان در فضا | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs