انتظار ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی

انتظار: ایران بازار ماشین ایرانی اقتصادی خودروسازان خودروهای داخلی بازار خودرو

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن موارد ایدز جنسی

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که گسترش ایدز از طریق روابط جنسی نامتعارف در کشور، زیاد کردن قابل توجهی داشته است. 

زیاد کردن موارد ایدز جنسی

زیاد کردن موارد ایدز جنسی

عبارات مهم : سلامت

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که گسترش ایدز از طریق روابط جنسی نامتعارف در کشور، زیاد کردن قابل توجهی داشته هست.

به گزارش مهر، نخستین گردهمایی شرکت های مردم نهاد سلامت در حوزه ایدز با حضور معاون اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد.

زیاد کردن موارد ایدز جنسی

در این گردهمایی، دکتر مصطفی جمالی مدیرکل شرکت های مردم نهاد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به نگاه باز معاونت اجتماعی و اداره کل شرکت های مردم نهاد وزارت بهداشت نسبت به تشکل های غیردولتی گفت: تلاش وزارت بهداشت در دولت یازدهم و به خاص بعد از تشکیل معاونت اجتماعی این است که از فعالیت شرکت های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی حمایت و امور آنها را تسهیل کند.

وی افزود: درهای معاونت بر روی شرکت های مردم نهاد و تشکل های فعال باز است و خواهان فعالیت گسترده و شرکت یافته این تشکل ها در جهت ارتقای سلامت همگانی هستیم.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که گسترش ایدز از طریق روابط جنسی نامتعارف در کشور، زیاد کردن قابل توجهی داشته است. 

در ادامه دکتر سیدمحمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر جایگاه سلامت در برنامه دولت ها و ضرورت سلامت جامعه محور، گفت: حوزه سلامت، یکی از اولویت های مهم دولت یازدهم و دوازدهم هست. خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد تشکیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت بودیم و تشکل های غیردولتی و خیریه ها دارای یک محل رجوع در این وزارتخانه هستند و توانسته ایم روابط خود را با دیگر دستگاه ها و بخش ها جهت توسعه سلامت زیاد کردن دهیم چراکه به دنبال کم کردن مخاطرات سلامتی مردم و هزینه های نظام سلامت هستیم.

وی افزود: در نظام سلامت بدون همکاری مردم و تشکل ها و ارتباطات برون بخشی، نمی توان به جایگاه مناسب دست یافت. در زمینه ایدز نیاز به فعالیت جدی و ساختن فرهنگ داریم. متاسفانه شاهدیم که گسترش ایدز از طریق روابط جنسی نامتعارف در کشور، زیاد کردن قابل توجهی داشته است.

ایازی خاطرنشان کرد: بیلبوردهایی را که در سطح پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ایدز و پرسشها آن راه اندازی شد، بازتاب وسیعی داشت. ابتدا در برابر آن مقاومت و مخالفت زیادی شد ولی کوتاه نیامدیم تا بتوانیم مردم را آگاه کنیم. هم چنین سریال «پریا» با نگاه کنترل و کم کردن بیماری ایدز و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ساخته شد و بازتاب مثبتی در سطح جامعه داشت و آمارهای معاونت بهداشت از میزان زیاد کردن مراجعات مردم به آزمایشگاه ها به منظور انجام آزمایش های ایدز داشت.

زیاد کردن موارد ایدز جنسی

معاون اجتماعی وزارت بهداشت افزود: شبکه تشکل های فعال در حوزه ایدز جهت هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری باید تشکیل شود تا گامی بزرگ در این راه برداریم. با هماهنگی انجام شده است با وزیر کشور، مقرر شد نشستی از شورای اجتماعی کشور، به ایدز تخصیص داده شده است داده شود و در آن جلسه، گزارش این نشست را نیز ارائه خواهم داد.

در ادامه جلسه، نمایندگان شرکت های مردم نهاد به معرفی خود، تشکل و فعالیت های آن پرداختند و از میان تشکل های غیردولتی حاضر در نشست، ۶ شرکت مردم نهاد به عنوان هیات موسس شبکه ملی تشکل ها و موسسات فعال حوزه ایدز گزینش شدند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که گسترش ایدز از طریق روابط جنسی نامتعارف در کشور، زیاد کردن قابل توجهی داشته است. 

واژه های کلیدی: سلامت | فعالیت | بهداشت | سلامتی | دولت یازدهم | وزارت بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs